Ubezpieczenia

Informacja na temat głównych założeń programu ubezpieczeń wynegocjowanego przez Pierwszy Polski Dom Brokerski Saga Brokers Sp. z o.o. z PZU S.A. w wyniku porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC

 • od 50.000 do 2.000.000 zł! – szeroki zakres sum gwarancyjnych do wyboru

Ubezpieczenie OC geodety (zawodowe)

 • klauzula OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (opcja do wyboru)
 • klauzula OC za szkody w dokumentach (opcja do wyboru)

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

 • klauzula OC pracodawcy (opcja do wyboru)
 • klauzula OC najemcy nieruchomości (opcja do wyboru)
 • klauzula OC najemcy ruchomości (opcja do wyboru)

Ubezpieczenie sprzętu – nowe możliwości ubezpieczenia:

 • sprzętu starszego (do 10 lat) do wartości odtworzenia
 • sprzętu przenośnego bez konieczności ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego
 • szkód w sprzęcie przechowywanym poza miejscami wskazanymi w polisie
 • szkód w sprzęcie znajdującym się w pojeździe pozostawionym bez nadzoru
 • szkód wyrządzonych przez pracowników i podwykonawców
 • zwiększonych kosztów działalności
 • kradzieży zwykłej
 • dronów

Ubezpieczenie odpowiedzialności geodety – funkcjonariusza publicznego

Ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych wychodzi naprzeciw potrzebom osób, których Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 Nr 34, poz. 173), obciąża taką odpowiedzialnością do wysokości rocznego wynagrodzenia. Korzystając z naszych usług zyskasz:

 • najtańsza na rynku polisę OC spełniającą Twoje wymagania
 • podwójną sumę gwarancyjną na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (opcja do wyboru)
 • automatyczne pokrycie ubezpieczeniowe dla części odpowiedzialności pracowniczej
 • pokrycie kosztów pomocy prawnej ponad sumę gwarancyjną (dodatkowy limit w cenie!)
 • odpowiedzialność zakładu aż do przedawnienia roszczeń! (Act committed trigger)
 • możliwość ubezpieczenia się od początku działania Ustawy! (opcja do wyboru)
 • oszczędność czasu dzięki uproszczonej procedurze zawarcia ubezpieczenia
 • rozłożenie płatności składki na raty
 • żadnych innych wymagań formalnych.

Jako jedyni na rynku oferujemy ubezpieczenie RETRO – możliwość ubezpieczenia minionych okresów (nawet od początku funkcjonowania Ustawy!)

Czego nie mają inni?

 • zniżki dla członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 • możliwości skonfigurowania ubezpieczenia pod indywidualne potrzeby
 • możliwości własnoręcznego skalkulowania składki (także dla dronów!)
 • elastyczności w konfiguracji elementów ochrony ubezpieczeniowej
 • miałeś szkodę? – u nas również automatycznie wyliczysz składkę
 • asysty brokerskiej w przypadku roszczenia

Dodatkowe korzyści

 • Ubezpieczenie w renomowanej firmie ubezpieczeniowej – PZU SA
 • Możliwość samodzielnego zakupu online!!!

Zawieranie ubezpieczenia na portalu: