ZARZĄD ODDZIAŁU

Prezydium Zarządu Oddziału:

Prezes Zarządu: Jerzy Barański

Wice-Prezes ds. Organizacji: Danuta Bil

Wice-Prezes ds. Techniki: Krzysztof Tomasik

Sekretarz: Lucjan Średnicki

Skarbnik: Feliks Olekszyk

Członkowie Prezydium:

       Henryka Baran

       Łukasz Brzozowski

       Agnieszka Cienciała

       Przemysław Janik

 

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego SGP 2017-2020:

Członkowie Zarządu:

Jerzy Barański (Prezes Zarządu)

Danuta Bil (Wice-Prezes ds. Organizacji)

Przemysław Janik

Krzysztof Miziołek

Feliks Olekszyk (Skarbnik)

Jacek Ptaszyński

Marek Guzik

Halina Adamska

Krzysztof Tomasik (Wice-Prezes ds. Techniki)

Henryka Baran

Mirosław Roszczypała

Lucjan Średnicki (Sekretarz)

Agnieszka Cienciała

Maria Hordziejewicz

Adam Biskup (Prezes Koła w Busku-Zdroju) 

Łukasz Brzozowski (Prezes Koła nr 2 w Kielcach) 

Aleksandra Jakubowska (Prezes Koła w Ostrowcu Św.)

Tadeusz Pęski (Prezes Koła w Kazimierzy Wielkiej)

Irma Sinkiewicz (Prezes Koła w Skarżysku-Kamiennej)

Paweł Sidor (Prezes Koła w Opatowie)

Zastępcy członków Zarządu:

Joanna Fałdrowicz

Włodzimierz Czernilewski


Sąd Koleżeński

Przewodniczący:

Maciej Janusz, e-mail: maciej.janusz@polwers.pl

Członkowie:

Zygmunt Chruściel

Łukasz Rycąbel

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Jacek Grzybała, e-mail: j.grzybala@wp.pl

Członkowie:

Izabela Malarska

Jerzy Mielnik

 

Dane kontaktowe

adres poczty elektronicznej Zarządu: sgpkielce@wp.pl

Prezes Zarządu: Jerzy Barański
geometr.kielce@gmail.com

Wice-Prezes ds. Organizacji Danuta Bil
sgpkielce@wp.pl
tel. 698-674-726

Wice Prezes ds. Techniki Krzysztof Tomasik

krzysztof.tomasik@interia.pl

Sekretarz Lucjan Średnicki

lucjansrednicki@gmail.com

Skarbnik Feliks Olekszyk

feliks.olekszyk@gazeta.pl

Adres do korespondencji:
ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
25–453 KIELCE, ul. Wita Stwosza 77

Administrator strony internetowej:

Lucjan Średnicki, e-mail: lucjansrednicki@gmail.com