Szkolenia/Seminaria

UWAGA! SZKOLENIE!

Geodeci i państwowe służby geodezyjne!

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza Państwa na szkolenie „w realu” w temacie Procedura i zakres modernizacji oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po zmianie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjna obsługa inwestycji”, które zostanie przeprowadzone w dniu 12 lipca 2022 roku, w godzinach 9.30-15.30 w Grand Hotelu w Kielcach. Szkolenie przeprowadzi bardzo dobry wykładowca mgr inż. Mirosław Puzia, który omówi zarówno teoretyczny jak i praktyczny aspekt sprawy. Będzie też czas na dyskusję i zadawanie pytań.

W imieniu Zarządu ŚO SGP – Prezes Zarządu Danuta Bil

Więcej informacji, program szkolenia i karta zgłoszenia dostępne są pod tym linkiem

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy Geodeci!
Członkowie Świętokrzyskiego Oddziału SGP!

Informuję, że szkolenie z Panem Andrzejem Żylisem w dniu 17 maja
2022 r., w temacie „Weryfikacja zgłaszanych prac geodezyjnych – studium problemowe” nie odbędzie się z przyczyn od Stowarzyszenia niezależnych, za co Państwa bardzo przepraszamy!
W zamian odbędzie się szkolenie w dniu 16 maja 2022 r., które przeprowadzi dr inż. Robert Łuczyński:

W imieniu Zarządu ŚO SGP serdecznie zapraszam Państwa na szkolenie online w temacie „Procedury i dokumentacja w pracach geodezyjnych – zgłaszanie prac, analiza materiałów źródłowych, standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, kompletowanie, weryfikacja i przyjmowanie materiałów do zasobu – aktualne przepisy prawa, praktyka i orzecznictwo sądowe”, które zostanie przeprowadzone w dniu 16 maja 2022 roku, w godzinach 9.00-16.00. Szkolenie przeprowadzi bardzo dobry wykładowca dr inż. Robert Łuczyński – adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Będzie też czas na dyskusję i zadawanie pytań.
Więcej informacji, program szkolenia i karta zgłoszenia dostępne są pod tym linkiem.

ZAPRASZAMY!

W imieniu Zarządu ŚO SGP – Prezes Zarządu Danuta Bil

UWAGA! SZKOLENIE!!!

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski zaprasza na szkolenie zawodowe na temat: „Aktualne zasady wykonywania prac geodezyjnych oraz prowadzenia baz danych PZGiK po zmianie przepisów z zakresu geodezji i kartografii tj. Prawa geodezyjnego i kartograficznego i rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych rozporządzeń”, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r. w Kielcach, szczegóły w załączniku. Szkolenie przeprowadzi Śląski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Pan Mirosław Puzia. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 sierpnia 2021 r. godz. 16!!!

 W imieniu Zarządu ŚO SGP – Prezes ŚO SGP- Jerzy Barański

Załącznik – Informacje o szkoleniu, karta zgłoszenia

UWAGA! Zapraszamy Państwa na szkolenie Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wybrane aspekty ze znowelizowanego Prawa Budowlanego”, które odbędzie się w Kielcach w dniu 17 lipca 2020 roku. Szczegóły dotyczące szkolenia w załączniku. Szkolenie przeprowadzi znany i ceniony wykładowca mgr inż. Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki  Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Z uwagi na panującą pandemię liczba miejsc ograniczona, decyduje data wpływu zgłoszenia.

Szkolenie na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii już zakończone

W pierwszym dniu kursu, tj. 18 listopada 2017 roku, udział wzięło 45 geodetów, którzy zamierzają w najbliższym czasie przystąpić do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1, 2, 4 i 5. Średnia wieku uczestników to około 35 lat. Bardzo dobrze zaprezentowała się szkoląca młodzież: dr inż. Agnieszka Cienciała i mgr inż. Marcin Grabowski.

Zajęcia w dniach 25-26  listopada 2017 r., poprowadziła dr inż. Ludmiła Pietrzak – geodeta uprawniony w zakresach 1,2,3,5,6,7, członek Komisji Egzaminacyjnej, redaktor naczelna miesięcznika „Przegląd Geodezyjny”.

Zajęcia w dniach 02-03 grudnia 2017 r. poprowadziła mgr inż. Alicja Meusz, Dolnośląski WINGiK, geodeta uprawniony w zakresach 1 i 2, członek Komisji Egzaminacyjnej, autorka wielu artykułów w  „Przeglądzie Geodezyjnym”.

Ostatnie zajęcia, w dniach 09-10 grudnia 2017 r. (sobota-niedziela), poprowadził mgr inż. Mirosław Puzia, Śląski WINGiK, geodeta uprawniony w zakresach 1, 2 i  4.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w kursie, życząc im jednocześnie powodzenia na egzaminach!!!

Zdjęcia z kursu można obejrzeć w zakładce Galeria

/LŚ/

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe

Koleżanki i Koledzy Geodeci !!!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski, zapraszam do udziału w kursie przygotowawczym do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5.  Szczegóły w załączeniu. Proszę o przekazanie informacji zainteresowanym koleżankom i kolegom geodetom i wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w państwa zakładach pracy.

Z geodezyjnym pozdrowieniem

Prezes Zarządu ŚO SGP – Jerzy Barański

Informacje o kursie

Program kursu

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu w dniu 7 czerwca 2017 roku. Informuję, że link do pobrania prezentacji ze szkolenia, został przesłany wszystkim uczestnikom na podane w zgłoszeniach adresy e-mail. W przypadku ich braku, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: sgpkielce@wp.pl.

Z geodezyjnym pozdrowieniem

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SGP

Szanowni Państwo!

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski w Kielcach organizuje w dniu 7 czerwca 2017 roku, szkolenie dla administracji rządowej i samorządowej oraz Służby Geodezyjnej województwa świętokrzyskiego na temat:

I. Techniczne i prawne aspekty weryfikacji operatów technicznych.

II. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, ustalenie przebiegu granic nieruchomości.

III. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

Szkolenie przeprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak. Szkolenie odbędzie się w Hotelu BEST WESTERN Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78.
Z uwagi na ważność omawianego tematu oraz wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe prowadzącego, szkolenie to zasługuje na uwagę. Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu. W załączeniu przekazuję warunki uczestnictwa w szkoleniu. Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o szkoleniu w Państwa środowisku oraz wywieszenie ogłoszenia o szkoleniu w Państwa firmach i zakładach pracy.

Z geodezyjnym pozdrowieniem

Prezes Świętokrzyskiego Oddziału SGP – Jerzy Barański

Informacje o szkoleniu

Program szkolenia

Karta zgłoszenia na szkolenie

Udane szkolenie z zakresu ustalenia granic.

W dniu 14 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie służby geodezyjnej w temacie: Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, przebiegu granic nieruchomości, linii brzegu .Szkolenie zostało zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski we współpracy ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego .

W szkoleniu uczestniczyło 80 geodetów województwa świętokrzyskiego oraz dwoje geodetów z innych województw (woj. śląskiego i woj. podkarpackiego). Szkolenie przeprowadziła Pani dr inż. Ludmiła Pietrzak z Warszawy, wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich

O tym, jak był to interesujący temat,  świadczyła  gorąca dyskusja na sali oraz zainteresowanie, z jakim uczestnicy szkolenia słuchali wykładu, uwiecznione na zdjęciach, które przedstawiamy w załączeniu.

Zdjęcia ze szkolenia w dniu 14.12.2016 r.

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego organizują w dniu 14 grudnia 2016 roku, szkolenie dla służby geodezyjnej woj. świętokrzyskiego na temat „Ustalenia: przebiegu granic działek ewidencyjnych, przebiegu granic nieruchomości, linii brzegu.”

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 11 grudnia 2016 r. na adres e-mail: sgpkielce@wp.pl

Szkolenie przeprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak. Szkolenie odbędzie się w Hotelu BEST WESTERN Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78. Z uwagi na ważność omawianego tematu oraz wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe prowadzącego, szkolenie to zasługuje na uwagę. Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu. W załączeniu przekazuję warunki uczestnictwa w szkoleniu. Uprzejmie proszę o rozpropagowania informacji o szkoleniu w Państwa środowisku oraz wywieszenie ogłoszenia o szkoleniu w Państwa firmach i zakładach pracy.

Z geodezyjnym pozdrowieniem

Prezes Świętokrzyskiego Oddziału  SGP – Jerzy Barański

Ogłoszenie o szkoleniu

Program szkolenia

Karta zgłoszenia

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski w Kielcach zapraszają pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego, geodetów – wykonawców prac geodezyjnych oraz pracowników gmin i powiatów zajmujących się gospodarką nieruchomościami, w tym szczególnie sprzedażą nieruchomości rolnych będących w dyspozycji samorządów i osoby współpracujące w obrocie nieruchomościami rolnymi:  rzeczoznawców majątkowych, biegłych sądowych a także przedstawicieli Izby Rolniczej oraz inne osoby zainteresowane, na szkolenie w temacie:

Praktyczny wpływ przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, na obrót nieruchomościami rolnymi

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. W załącznikach znajdują się szczegóły oraz karta zgłoszenia.

Prezes Świętokrzyskiego Oddziału SGP – Jerzy Barański

Zaproszenie na szkolenie

Program szkolenia 

Karta zgłoszenia

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski w Kielcach  dziękuje wszystkim Geodetom za liczny udział w szkoleniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na temat „Zmiany w ewidencji gruntów i budynków po 11 stycznia 2016 roku. Użytki i kontury klasyfikacyjne w ewidencji gruntów i budynków w opracowaniach jednostkowych oraz w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Najczęściej popełniane błędy w opracowaniach”

Materiały ze szkolenia zostały rozesłane mailowo do uczestników szkolenia. Jeżeli któryś z uczestników ich nie otrzymał, proszony jest o kontakt mailowy na adres: sgpkielce@wp.pl lub telefoniczny pod nr 698 674 726.

Prezes Świętokrzyskiego Oddziału SGP – Jerzy Barański

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski w Kielcach organizuje w dniu 12 kwietnia 2016 roku, szkolenie dla służby geodezyjnej woj. świętokrzyskiego na temat „Zmiany w ewidencji gruntów i budynków po 11 stycznia 2016 roku. Użytki i kontury klasyfikacyjne w ewidencji gruntów i budynków w opracowaniach jednostkowych oraz w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Najczęściej popełniane błędy w opracowaniach”

Szkolenie przeprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak. Szkolenie odbędzie się w Hotelu BEST WESTERN Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78 (godz. 9.00-15.30). Z uwagi na ważność omawianego tematu (w odniesieniu do ustawowych zadań Starosty/Prezydenta m. Kielce) oraz wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe prowadzącego, szkolenie to zasługuje na uwagę. Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu.

Prezes Świętokrzyskiego Oddziału SGP – Jerzy Barański

Informacje o szkoleniu

Plan szkolenia

Karta zgłoszenia

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski w Kielcach oraz Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dziękują wszystkim Geodetom za liczny udział w szkoleniu w dniu 24 listopada 2015 r. na temat „Procedury i czynności geodezyjne i administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości. Materiały ze szkolenia zostały rozesłane mailowo do uczestników szkolenia. Jeżeli któryś z uczestników szkolenia ich nie otrzymał, proszony jest o kontakt mailowy na adres sgpkielce@wp.pl lub telefoniczny pod nr 698 674 726.

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego organizują w dniu 24 listopada 2015 roku w Kielcach w Hotelu BEST WESTERN Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78, szkolenie dla służby geodezyjnej urzędniczej i wykonawczej woj. świętokrzyskiego na temat „Procedury i czynności geodezyjne i administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości. Z uwagi na temat oraz wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe Szkolącego, szkolenie to zasługuje na uwagę. W załączeniu warunki uczestnictwa w szkoleniu. Uprzejmie prosimy o rozpropagowania informacji o szkoleniu w Państwa środowisku oraz wywieszenie ogłoszenia o szkoleniu w Państwa firmach i zakładach pracy.

Informacje o szkoleniu

Plan szkolenia

Karta zgłoszenia