Aktualności

UWAGA!!! Waldemar Izdebski został Głównym Geodetą Kraju. Więcej informacji >>>

 

UWAGA!!! Zapraszamy na OGNISKO!!! 29 czerwca 2018 r. na Stadionie Leśnym. Więcej szczegółów TUTAJ>>>

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu w dniu 29 maja 2018 r. Materiały szkoleniowe  zostały rozesłane na adresy e-mail podane w zgłoszeniach

 

Zapraszamy na MISTRZOSTWA  POLSKI GEODETÓW w tenisie stołowym w Kazimierzy Wielkiej  w dniach 21-23 września 2018 r.

Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ

PO MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM KAZIMIERZA WIELKA 2018

W dniu 21 KWIETNIA 2018 r. po raz kolejny odbyły się MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO GEODETÓW w tenisie stołowym. W tym roku Geodeci i ich rodziny walczyli o puchar PREZESA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH. W zawodach wzięło udział 11 zawodniczek i 13 zawodników… więcej

 

 

 


Rondo Geodetów w Kielcach

UCHWAŁĄ NR XLVII/1072/2017 z dnia 19 października 2017 r. RADA MIASTA KIELCE nadała nazwę „Geodetów” jednemu z rond w Kielcach. Jest to rondo u zbiegu ulic: Warszawskiej, Jeleniowskiej i Generała Władysława Sikorskiego. Uchwała uprawomocniła się i umieszczono stosowną tablicę z nazwą ronda.

Lokalizacja ronda (Google Maps)

Zdjęcia Ronda TUTAJ

/LŚ/

WAŻNE!! Składki SGP!

Przypomina się członkom stowarzyszenia, że składki należy regulować u skarbników kół, przewodniczących kół lub bezpośrednio na konto …(uwaga! zmiana! nr konta zostanie podany niebawem)… obowiązkowo z dopiskiem „składki SGP za okres …imię i nazwisko”.
Składka miesięczna wynosi 10 PLN (emeryci 5 PLN). Studenci 2 PLN. Koledzy w wieku ponad 75 lat są zwolnieni.
Kopie dowodów wpłaty na w/w konto proszę przesłać mailem Skarbnikowi Oddziału kol. Feliksowi Olekszykowi (feliks.olekszyk@gazeta.pl) lub przesłać pocztą na adres:
ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
25–453 KIELCE, ul. Wita Stwosza 77.

Wyciąg ze Statutu SGP
§ 16 Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi oddziału,
2. skreślenia przez właściwy zarząd oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy pomimo uprzedniego upomnienia,
3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

 

W zakładce Historia zamieszczono wspomnienia Geodetów kol. Anny Hetman-Szuby i kol. Janusza Rudnickiego z Zakładu Rozwoju Techniki OPGK w Kielcach oraz wspomnienia z praktyk geodezyjnych kol. Jacka Grzybały.

Zapraszamy do lektury i obejrzenia zdjęć.

Do góry