Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie potrzebuje Twojego wsparcia, kup cegiełkę i wesprzyj cenną inicjatywę! Szczegóły TUTAJ
Starosta Jędrzejowski ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru. Szczegóły TUTAJ
Składki członkowskie należy wpłacać na konto Świętokrzyskiego Oddziału SGP 46 1140 0026 0000 3522 2900 1021 tytułem: Składka członkowska za miesiąc … , imię i nazwisko
Wystawa map na GIS DAY kol. Jacka Grzybały oraz relacja z obchodów 100-lecia AGH w zakładce Aktualności
Nowy wyrok WSA, w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Więcej informacji TUTAJ
 

Duże zainteresowanie uprawnieniami geodezyjnymi. Więcej informacji

 

Aktualności

 

UWAGA! W dniach 21-22 września 2019 roku w  Kazimierskim Ośrodku Sportowym odbyły się VI Mistrzostwa Polski Geodetów  w Tenisie Stołowym. GALERIA WYNIKI SPRAWOZDANIE

UWAGA! W dniu 14 września 2019 r. w Opatowie odbył się Zlot Godetów Województwa Świętokrzyskiego Opatów 2019SPRAWOZDANIE dostępne TUTAJ, GALERIA i filmy z drona w załączniku

UWAGA!!! Zmiana numeru konta Świętokrzyskiego Oddziału SGP. Aktualny numer konta do wpłaty składek:

46 1140 0026 0000 3522 2900 1021

 

W załączeniu aktualny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy

 

Kolejne  udane Mistrzostwa Geodetów  Województwa  Świętokrzyskiego w  Tenisie Stołowym  w Kazimierzy Wielkiej przeszły do historii….

W dniu 8 czerwca 2019 roku w Kazimierskim Ośrodku Sportowym odbyły się kolejne udane rozgrywki tenisowe w ramach Mistrzostw Geodetów Województwa  Świętokrzyskiego w  Tenisie Stołowym o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego. Zawody zostały zorganizowane przez Koło Terenowe SGP w Kazimierzy  Wielkiej przy wsparciu Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SGP.  W rozgrywkach wzięły udział całe geodezyjne rodziny, łącznie około 30 osób. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała rozgrywkom i  dobrym humorom zawodników i kibiców. Po zakończeniu rozgrywek i rozdaniu pucharów wszyscy usiedli do wspólnego grillowania. Wyniki zawodów i galeria w załączniku…

WYNIKI

GALERIA

 

Prezentacja Głównego Geodety Kraju proponowanej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(w celu ponownego odtworzenia należy przesunąć kursor na początek filmu)

 

Główne Komisje: Historii i Tradycji oraz ds. Promocji i Młodzieży przy wsparciu Świętokrzyskiego Zarządu Oddziału, w dniach 11-12 kwietnia 2019 roku zorganizowały spotkanie członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Opatowie. Oprócz spraw bieżących stowarzyszenia, rozmawiano o reaktywacji Muzeum Geodezji i Kartografii, które ma prezentować swoje eksponaty w remontowanym obecnie Domu Muzealnym. Podkreślano unikalność muzeum i jego zbiorów na skalę europejską, światową…

Tomasz Staniek, Starosta Opatowski zadeklarował daleko idące wsparcie dla geodetów w reaktywacji muzeum. Starosta powiedział, że jedną z atrakcji turystycznych Opatowa ma być właśnie muzeum. Członkowie stowarzyszenia, reprezentowanego przez obecnego w Opatowie Prezesa SGP Janusza Walo, z wielką radością przyjęli otwartość starosty Tomasza Stańka, na szczerą chęć wsparcia przy organizacji ekspozycji w reaktywowanym muzeum.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacjami: kol. Mirosława Roszczypały – Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych GEOCENTRUM – właściciela eksponatów muzealnych oraz kol. Przemysława Janika o wirtualnych metodach zwiedzania w technice 3D.

Muzeum założone w 2005 roku działało w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie, gdzie można było podziwiać około 800 różnorodnych eksponatów związanych z geodezją i kartografią. W 2015 roku powiatowe władze zadecydowały o zmianie siedziby. W rezultacie część eksponatów znajduje się dziś w magazynach, a niektóre tymczasowo wystawiono na opatowskiej Podziemnej Trasie Turystycznej. Podpisana umowa na dofinansowanie wartego 8,6 mln złotych projektu pn. „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim” jest finalizowana. Kończą się prace przy adaptacji zabytkowego dworku przy ul. Szpitalnej w Opatowie na potrzeby utworzenia Domu Muzealnego – Dziedzictwa Geodezji i Kartografii. Ma się w nim mieścić również powiatowy punkt informacji turystycznej.

Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora Mariusza Szwajkowskiego (nota bene byłego pracownika podgik) wyraziło gotowość promocji działań na rzecz jak najszybszego uruchomienia muzeum…

GALERIA

Wystąpienie Komitetu Wykonawczego Porozumienia APEL45 do Ministra Sprawiedliwości

W załączeniu przesyłamy wystąpienie Komitetu Wykonawczego Porozumienia APEL45 do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostępu geodetów do ksiąg wieczystych i do portalu EKW, przesłaną do wiadomości przez Zarząd Główny SGP.  Treść pisma dostępna TUTAJ

 

SPOTKANIE GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU Z GEODETAMI POWIATOWYMI

Na spotkaniu Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi w Warszawie w dniach 25-26 marca 2019 r., zaprezentowane zostały propozycje zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na spotkaniu rozmawiano również o zmianie rozporządzenia w sprawie EGiB, powiatowych usługach WMS, komunikacji lokalnych systemów EGiB z NKW, a także dobrych praktykach informatyzacji ZUD oraz o propozycji standardu związanego z operatem elektronicznym. Więcej o przedstawionych propozycjach zmian w przepisach można przeczytać TUTAJ

 

25 stycznia w siedzibie Domu Technika NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 odbyła się inauguracja Jubileuszu Setnej Rocznicy Powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w osobach: Wice Prezesi Danuta Bil i Krzysztof Tomasik, członek Zarządu Głównego Przemysław Janik, skarbnik Świętokrzyskiego Oddziału Feliks Olekszyk, Prezes Stowarzyszenia Geocentrum w Opatowie, założyciel Muzeum Geodezji i Kartografii Mirosław Roszczypała, Prezes Koła Terenowego SGP w Busku-Zdroju Adam Biskup, Wice Prezes Koła nr 2  w Kielcach Krzysztof Miziołek oraz członkowie ŚO SGP: Kinga Biskup, Monika Tomasik i Anna Sęk-Miziołek.

Okolicznościowe wypowiedzi gości, którzy wzięli udział w inauguracji Jubileuszu Setnej Rocznicy Powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich dawały wyraz wielkiemu uznaniu dla działań podejmowanych przez SGP, a także uznaniu istotnej roli w tym dziele osób, które podjęły się kierowania pracami naszej organizacji. Wyrazem życzliwej sympatii dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich i geodetów były uroczyste adresy, kierowane na ręce Prezesa Janusza Walo.

Jednym z punktów programu Jubileuszu Setnej Rocznicy Powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich był film przedstawiający 100-letnia historię Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Na uwagę zasługują słowa nieżyjącego już Profesora Zdzisława Adamczewskiego wypowiedziane na tym filmie:

Państwo bez geodezji jest ślepe,

państwo bez geodezji nie widzi przestrzeni w której egzystują obywatele,

taka wielka budowla, wielka konstrukcja bez geodezji

jest składowiskiem materiałów budowlanych i stekiem dokumentów technicznych

Dopiero geodezja nadaje jej kształt i wymiar

Szczegółowe sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu Setnej Rocznicy Powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich pod linkiem:

http://www.sgp.geodezja.org.pl/nasza-dzialalnosc/informacje/604-100-lat-stowarzyszenia-geodetow-polskich-uroczystosci-warszawa-25-stycznia-2019-r

 

Uchwała w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich!
Na posiedzeniu Sejmu w dniu 17.01.2019 r. została przyjęta Uchwała w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich! Miał w tym swój udział także Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SGP, który w tej sprawie korespondował oraz prowadził rozmowy z Posłami z naszego regionu.

 

Dokładnie 100 lat temu, w sobotę 4 stycznia 1919 roku w Warszawie, rozpoczął się Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych. „W Zjeździe, który zagaił Kazimierz Madaliński z Warszawy, uczestniczyło 250 mierniczych, wśród nich 18 przedstawicieli Galicji i 13 przedstawicieli Wielkopolski. Zjazdowi przewodniczył Jan Krudysz z Krakowa. W skład Prezydium Zjazdu wchodzili jako zastępcy przewodniczącego: Witold Łebiński z Poznania i Wiktor Skołyszewski z Krakowa oraz Mikołaj Maksyś z Krakowa, Modest Moderski z Poznania i Aleksander Szabelski z Lublina – jako sekretarze. Obrady odbywały się w sali zebrań szkoły Wojciecha Górskiego.”  więcej na stronie internetowej Głównego Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich

 

 

 

Strona poświęcona obchodom 100-lecia SGP: http://sgp100lat.pl/

 

Seminarium naukowe „Geodezja u progu niepodległości” wraz z wystawą map na Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 5 grudnia 2018 roku na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki odbyło się seminarium naukowe p.t . „Geodezja u progu niepodległości”. Inicjatorem i pomysłodawcą całego wydarzenia była Pani Dziekan Wydziału, dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚK , która otworzyła spotkanie, witając zaproszonych gości oraz przybyłych studentów. Następnie głos zabrał dr inż. Ryszard Florek–Paszkowski, Kierownik Zakładu Geomatyki, referując temat „Mierniczy Przysięgły w okresie międzywojennym”….czytaj więcej

 

łówny Geodeta Kraju przedstawił projekt zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne – więcej o proponowanych zmianach można przeczytać  TUTAJ

Ciekawy WYROK Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie odpowiedzialności geodety za jakość danych ewidencji gruntów i budynków

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wyróżnił 13 powiatów za współpracę przy rozwoju krajowej infrastruktury informacji przestrzennej – LINK

Czy to kres geodezji i kartografii? – artykuł Prezesa SGP dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW 

Relacja z V Mistrzostw Polski Geodetów w tenisie stołowym Kazimierza Wielka 2018 – artykuł z Przeglądu Geodezyjnego

UWAGA!!! Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SGP zamierza zorganizować kurs na uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2, 4 i 5. Więcej szczegółów TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy na kurs do pobrania TUTAJ 

MISTRZOSTWA  POLSKI GEODETÓW w tenisie stołowym w Kazimierzy Wielkiej zakończone! Dziękujemy wszystkim uczestnikom! Wyniki, zdjęcia i film z imprezy można zobaczyć pod linkami:
WYNIKI, DZIEŃ 1, DZIEŃ 2, Wygrani SGP KielceFILM

 

TPI zaprasza w dniu 26.09.2018 w Kielcach do Hotelu Karczówka na Akademię Geomatyczną oraz na Akademię Geolatania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w ZLOCIE GEODETÓW województwa świętokrzyskiego w dniu 8 września 2018 r. w  Podzamczu Chęcińskim. Zdjęcia z Imprezy można obejrzeć TUTAJ

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa, 11 września 2018 r.

11 września 2018 r. w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się 5 tej kadencji zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji Głównych, sekcji i klubów a także Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz zaproszeni goście. Więcej informacji TUTAJ

 

Pożegnanie Profesora Zdzisława Adamczewskiego

6 września pożegnaliśmy profesora Zdzisława Adamczewskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Byłego prezesa GUGiK, prorektora Politechniki Warszawskiej i dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii pożegnano salwą honorową i dźwiękami Marsza pogrzebowego Chopina. Profesor został pochowany z pełnym ceremoniałem wojskowym. Więcej informacji TUTAJ

 

Rozstrzygnięto nabór na zastępcę Głównego Geodety Kraju

Został nim Karol Koss, geodeta powiatowy w Bytowie. Jest on absolwentem Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku (1992). Studia inżynierskie na kierunku geodezja i kartografia ukończył na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej (2009, specjalność geodezja gospodarcza i inżynieria majątkowa), a magisterskie – na tym samym kierunku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (2015, specjalność kataster i systemy informacji przestrzennej). Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu „Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (2015) oraz „Legislacji administracyjnej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydatura musi jeszcze uzyskać akceptację Głównego Geodety Kraju oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju. Więcej informacji TUTAJ

/LŚ/

Czy Geodezja nie jest dziedziną nauki?

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. W projekcie rozporządzenia nie znalazła się „geodezja i kartografia” jako dyscyplina naukowa. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich opublikowano oficjalne stanowisko Prezesa SGP dr hab. Janusza Walo w tej sprawie.  Stanowisko to jest zgodne z uchwałą 1/2017 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich z dnia 13 grudnia 2017 r., w której Zarząd Główny SGP wyraził opinię, że utrzymanie dyscypliny związanej z geodezją i kartografią jest ważne dla prowadzenia spójnych badań w tym obszarze, kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju gospodarki narodowej w wielu obszarach. Wiedza, zasoby informacyjne, bazy danych obiektów topograficznych, kataster nieruchomości i narzędzia stosowane w geodezji stanowią koordynację ważnych dla funkcjonowania państwa spraw związanych z realizacją zadań publicznych, dotyczących w szczególności katastru nieruchomości, planowania przestrzennego, inwestycji infrastrukturalnych, środowiska, badań statystycznych i spisów powszechnych. Pełna treść stanowiska TUTAJ

 /LŚ/

 

Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na APEL45

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego na wystąpienie Partnerów Porozumienia APEL45  o włączenie  do zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego również przedstawicieli geodetów i kartografów.

Pełna Treść odpowiedzi  Ministra do pobrania  TUTAJ

/LŚ/

Ciekawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie podziałów przez potrącenie

Zostało opublikowane uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie, która dotyczy sposobu obliczenia powierzchni działki pozostałej po wydzieleniu działki do 33% z powierzchni całej nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wynika z niego, że  pole powierzchni pozostałej części działki podlegającej podziałowi może być obliczone jako różnica pola powierzchni tej działki i sumy pól powierzchni działek wydzielanych jedynie przy podziale nieruchomości rolnej lub leśnej, a przepisu § 77 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych… nie można stosować w drodze analogii do gruntów innych niż rolne lub leśne.

/LŚ/

Pełna treść wyroku


Rondo Geodetów w Kielcach

UCHWAŁĄ NR XLVII/1072/2017 z dnia 19 października 2017 r. RADA MIASTA KIELCE nadała nazwę „Geodetów” jednemu z rond w Kielcach. Jest to rondo u zbiegu ulic: Warszawskiej, Jeleniowskiej i Generała Władysława Sikorskiego. Uchwała uprawomocniła się i umieszczono stosowną tablicę z nazwą ronda.

Lokalizacja ronda (Google Maps)

Zdjęcia Ronda TUTAJ

/LŚ/

WAŻNE!! Składki SGP! NOWY NR KONTA!

Przypomina się członkom stowarzyszenia, że składki należy regulować u skarbników kół, prezesów kół lub bezpośrednio na konto nr 46 1140 0026 0000 3522 2900 1021 Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kielcach, obowiązkowo z tytułem wpłaty „składka członkowska, nazwisko i imię członka”.
Składka miesięczna wynosi 10 PLN (emeryci 5 PLN). Studenci 2 PLN. Koledzy w wieku ponad 75 lat są zwolnieni.
Kopie dowodów wpłaty na w/w konto proszę przesłać mailem Skarbnikowi Oddziału kol. Feliksowi Olekszykowi (feliks.olekszyk@gazeta.pl) lub przesłać pocztą na adres:
ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
25–453 KIELCE, ul. Wita Stwosza 77.

Wyciąg ze Statutu SGP
§ 16 Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi oddziału,
2. skreślenia przez właściwy zarząd oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy pomimo uprzedniego upomnienia,
3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

W zakładce Historia zamieszczono wspomnienia Geodetów kol. Anny Hetman-Szuby i kol. Janusza Rudnickiego z Zakładu Rozwoju Techniki OPGK w Kielcach oraz wspomnienia z praktyk geodezyjnych kol. Jacka Grzybały.

Zapraszamy do lektury i obejrzenia zdjęć.

Do góry