UWAGA!!! Zamierzamy zorganizować kurs na uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2, 4 i 5. Po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby czętbych. Więcej  szczegółów TUTAJ formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Zarząd Koła Nr 2 w Kielcach serdecznie zaprasza na uroczystą KOLACJĘ WIGILIJNĄ. Szczegóły poniżej oraz na naszej stronie na Facebooku

Uwaga! Opłaty członkowskie dokonujemy na konto Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski, z dopiskiem: składka członkowska, nazwisko i imię. Nr konta: 76 1140 2004 0000 3402 7764 8398

 

Aktualności

 

 

 

 

Strona poświęcona obchodom 100-lecia SGP: http://sgp100lat.pl/

 

Główny Geodeta Kraju przedstawił projekt zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne – więcej o proponowanych zmianach można przeczytać  TUTAJ

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wyróżnił 13 powiatów za współpracę przy rozwoju krajowej infrastruktury informacji przestrzennej – LINK

Czy to kres geodezji i kartografii? – artykuł Prezesa SGP dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW 

Relacja z V Mistrzostw Polski Geodetów w tenisie stołowym Kazimierza Wielka 2018 – artykuł z Przeglądu Geodezyjnego

UWAGA!!! Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SGP zamierza zorganizować kurs na uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2, 4 i 5. Więcej szczegółów TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy na kurs do pobrania TUTAJ 

MISTRZOSTWA  POLSKI GEODETÓW w tenisie stołowym w Kazimierzy Wielkiej zakończone! Dziękujemy wszystkim uczestnikom! Wyniki, zdjęcia i film z imprezy można zobaczyć pod linkami:
WYNIKI, DZIEŃ 1, DZIEŃ 2, Wygrani SGP KielceFILM

 

TPI zaprasza w dniu 26.09.2018 w Kielcach do Hotelu Karczówka na Akademię Geomatyczną oraz na Akademię Geolatania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w ZLOCIE GEODETÓW województwa świętokrzyskiego w dniu 8 września 2018 r. w  Podzamczu Chęcińskim. Zdjęcia z Imprezy można obejrzeć TUTAJ

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa, 11 września 2018 r.

11 września 2018 r. w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się 5 tej kadencji zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji Głównych, sekcji i klubów a także Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz zaproszeni goście. Więcej informacji TUTAJ

 

Pożegnanie Profesora Zdzisława Adamczewskiego

6 września pożegnaliśmy profesora Zdzisława Adamczewskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Byłego prezesa GUGiK, prorektora Politechniki Warszawskiej i dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii pożegnano salwą honorową i dźwiękami Marsza pogrzebowego Chopina. Profesor został pochowany z pełnym ceremoniałem wojskowym. Więcej informacji TUTAJ

 

Rozstrzygnięto nabór na zastępcę Głównego Geodety Kraju

Został nim Karol Koss, geodeta powiatowy w Bytowie. Jest on absolwentem Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku (1992). Studia inżynierskie na kierunku geodezja i kartografia ukończył na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej (2009, specjalność geodezja gospodarcza i inżynieria majątkowa), a magisterskie – na tym samym kierunku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (2015, specjalność kataster i systemy informacji przestrzennej). Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu „Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (2015) oraz „Legislacji administracyjnej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydatura musi jeszcze uzyskać akceptację Głównego Geodety Kraju oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju. Więcej informacji TUTAJ

/LŚ/

Czy Geodezja nie jest dziedziną nauki?

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. W projekcie rozporządzenia nie znalazła się „geodezja i kartografia” jako dyscyplina naukowa. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich opublikowano oficjalne stanowisko Prezesa SGP dr hab. Janusza Walo w tej sprawie.  Stanowisko to jest zgodne z uchwałą 1/2017 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich z dnia 13 grudnia 2017 r., w której Zarząd Główny SGP wyraził opinię, że utrzymanie dyscypliny związanej z geodezją i kartografią jest ważne dla prowadzenia spójnych badań w tym obszarze, kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju gospodarki narodowej w wielu obszarach. Wiedza, zasoby informacyjne, bazy danych obiektów topograficznych, kataster nieruchomości i narzędzia stosowane w geodezji stanowią koordynację ważnych dla funkcjonowania państwa spraw związanych z realizacją zadań publicznych, dotyczących w szczególności katastru nieruchomości, planowania przestrzennego, inwestycji infrastrukturalnych, środowiska, badań statystycznych i spisów powszechnych. Pełna treść stanowiska TUTAJ

 /LŚ/

 

Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na APEL45

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego na wystąpienie Partnerów Porozumienia APEL45  o włączenie  do zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego również przedstawicieli geodetów i kartografów.

Pełna Treść odpowiedzi  Ministra do pobrania  TUTAJ

/LŚ/

Ciekawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie podziałów przez potrącenie

Zostało opublikowane uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie, która dotyczy sposobu obliczenia powierzchni działki pozostałej po wydzieleniu działki do 33% z powierzchni całej nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wynika z niego, że  pole powierzchni pozostałej części działki podlegającej podziałowi może być obliczone jako różnica pola powierzchni tej działki i sumy pól powierzchni działek wydzielanych jedynie przy podziale nieruchomości rolnej lub leśnej, a przepisu § 77 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych… nie można stosować w drodze analogii do gruntów innych niż rolne lub leśne.

/LŚ/

Pełna treść wyroku


Rondo Geodetów w Kielcach

UCHWAŁĄ NR XLVII/1072/2017 z dnia 19 października 2017 r. RADA MIASTA KIELCE nadała nazwę „Geodetów” jednemu z rond w Kielcach. Jest to rondo u zbiegu ulic: Warszawskiej, Jeleniowskiej i Generała Władysława Sikorskiego. Uchwała uprawomocniła się i umieszczono stosowną tablicę z nazwą ronda.

Lokalizacja ronda (Google Maps)

Zdjęcia Ronda TUTAJ

/LŚ/

WAŻNE!! Składki SGP! NOWY NR KONTA!

Przypomina się członkom stowarzyszenia, że składki należy regulować u skarbników kół, prezesów kół lub bezpośrednio na konto nr 76 1140 2004 0000 3402 7764 8398 Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kielcach, obowiązkowo z tytułem wpłaty „składka członkowska, nazwisko i imię członka”.
Składka miesięczna wynosi 10 PLN (emeryci 5 PLN). Studenci 2 PLN. Koledzy w wieku ponad 75 lat są zwolnieni.
Kopie dowodów wpłaty na w/w konto proszę przesłać mailem Skarbnikowi Oddziału kol. Feliksowi Olekszykowi (feliks.olekszyk@gazeta.pl) lub przesłać pocztą na adres:
ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
25–453 KIELCE, ul. Wita Stwosza 77.

Wyciąg ze Statutu SGP
§ 16 Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi oddziału,
2. skreślenia przez właściwy zarząd oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy pomimo uprzedniego upomnienia,
3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

W zakładce Historia zamieszczono wspomnienia Geodetów kol. Anny Hetman-Szuby i kol. Janusza Rudnickiego z Zakładu Rozwoju Techniki OPGK w Kielcach oraz wspomnienia z praktyk geodezyjnych kol. Jacka Grzybały.

Zapraszamy do lektury i obejrzenia zdjęć.

Do góry