Kontakt

Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich
ul. H. Sienkiewicza 48/50
25-501 Kielce

Nr konta MBank

46 1140 0026 0000 3522 2900 1021

z dopiskiem „składka członkowska, nazwisko i imię członka”