Aktualności

Zebranie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SGP w dniu 10 października 2022 r. – Szczegóły w załączniku

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 1 kwietnia odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu w kadencji 2022-2026.
W głosowaniu jawnym wybrano:
Prezesa Honorowego – Jerzego Barańskiego, Wice Prezesów Zarządu – Krzysztofa Tomasika i Pawła Kowalczyka,
Sekretarza – Lucjana Średnickiego, Skarbnika – Feliksa Olekszyka oraz członków do Prezydium Zarządu – Krzysztofa Miziołka i zaproponowano Agnieszkę Cienciałę.
Powołano również nowe Komisje: ds. Kontaktów z Urzędami (zaproponowano Przemysława Janika) i ds. Odznaczeń (zaproponowano Marcina Grabowskiego).
Szczegóły w zakładce ZARZĄD ODDZIAŁU

Koleżanki i Koledzy!

Członkowie Zarządu  Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski!

Serdecznie zapraszam na pierwsze w kadencji 2022-2026 zebrania Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego.

Zebranie odbędzie się w dniu 1 kwietnia (piątek) 2022 r.
o godz. 16.00 – I termin, godz. 16.15- II termin.

w siedzibie NOT Kielce przy ul. H. Sienkiewicza 48 w Kielcach, w sali wykładowej na II piętrze.

Z uwagi na ważność omawianych tematów bardzo proszę o uczestnictwo
w zebraniu.

Program zebrania w załączeniu.

Program zebrania zarządu ŚO SGP w dniu 1 kwietnia 2022 r.

Prezes Zarządu ŚO SGP- Danuta Bil

Wspomnienia o Kol. Andrzeju Żelaznym

WYSTAWA MAP NA GIS DAY

Dnia  27  listopada  2019 roku na  WIŚGiE Politechniki Świętokrzyskiej  w Kielcach odbył się  GIS  DAY.  Program  zajęć obejmował  prelekcje, pokazy  sprzętu geodezyjnego, w tym  drony najnowszej  generacji , skaning  laserowy i warsztaty. Jak zwykle już  po  raz trzeci, tak  jak  na każdym GIs DAY była też wystawa map i planów ze  zbiorów  mgr  inż. Jacka  Grzybały . Jest  on  nauczycielem  akademickim  na WIŚGiE  Politechniki Świętokrzyskiej. Autor  na  ekspozycji   pokazał  dwie  mapy WIG 1./TATRY  arkusz  zbiorowy skala 1: 100 000  z  1938  roku i 2./PIENINY  mapa fotogrametryczna  skala 1: 20 000 wersja  turystyczna. Bardzo  dużym zainteresowaniem  cieszyła się też mapa  fizyczna Austri i Węgier   z  1890 roku opracowana przez B. Gustawicza w skali 1: 000 000 przeznaczona dla  szkół powszechnych.  Co ciekawe  była ona  największą  co  do wielkości .Jej wymiary  150×130 cm. Mapy nie  topograficzne będące  na wystawie  to mapa geologiczna Królestwa  Polskiego  J. Puscha, rektora Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach opracowana w  latach 1836–1846 oraz, Mapa Królestwa  Polskiego na drogach żelaznych ,bitych  i zwyczajnych z 1881 roku. Była  też i mapa drogowa  powiatu Łęczyca  Baziewicza, z oznaczeniem odległości  w wiorstach  pomiędzy urzędami pocztowymi  poszczególnych  miejscowości .Ostatni  dział wystawy  to plany  miast : Kraków pięć  planów  w  skalach  1: 15 000, 1:10 000 i 1 : 7 500. Najstarszy  z nich  jest  1855  roku wydany w Wiedniu opracowany  przez  Carl von Kummersberga. Następny to  plan m. Krakowa w skali 1:15 000  z 1891 roku ,potem  plan Stołecznego  Miasta  Krakowa z 1931 roku w  skali  1:10 000 wydany przez  Launera , oraz plan Stołecznego  Królewskiego Miasta Krakowa  koniec  lat  trzydziestych  XX  wieku  w skali 1: 15 000. Najmłodszy z  wystawianych  to  plan M. Krakowa z 1947 roku  opracowany  przez dr. K. Małeckiego w  skali  1 :7 500.Dwa  plany m. Lwowa   lata międzywojenne  i plan m. Paryża  z 1937  roku z  naniesioną siecią metra  i wszystkimi stacjami zwykłymi i  przesiadkowymi. Na  podstawie tej  mapy  można było się doliczyć  iż  metro  paryskie 9 razy  przechodziło  pod dnem Sekwany. Wystawę w  ciągu  5  godzin zwiedziło około  200  osób , byli  to studenci WIŚGiE  z Politechniki Świętokrzyskiej  oraz  uczniowie  techników  geodezyjnych  z Kielc, Włoszczowy , Tarnobrzega a  także kieleckich  liceów ogólnokształcących. /Jacek Grzybała/
GALERIA ZDJĘĆ Z WYSTAWY MAP NA GIS DAY DOSTĘPNA POD TYM LINKIEM

JUBILEUSZ 100-LECIA AGH W KRAKOWIE

W  dniach 18  i 19  października 2019 roku był obchodzony JUBILEUSZ  100 LECIA  AGH  w Krakowie.  Pierwszy  dzień tych uroczystości  to obchody  jubileuszowe  na poszczególnych  wydziałach. W  przypadku Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska program przedstawiał się  następująco:  1./  godz.14.00-15.30  Seminarium „Wspomnień  Czar-Historia Wydziału w  100- lecie AGH „/bud.C-4 ,III piętro, s.301/. 2./ godz. 15.30–16.00 przerwa  kawowa,  3./  godz.16.00-18.00 zwiedzanie Wydziału , 4./ godz. 19.00  spotkanie  towarzyskie w restauracji Folk / ul. Piastowska nr  22, Kraków/.  Punktualnie  o g. 14.00 Dziekan WGGiIŚ  prof.zw.dr hab.inż. Stanisław Gruszczyński otworzył  obrady seminarium  i powitał  przybyłych  gości w osobach: Vice-Prezes G.U.G.i K.  Alicję  Kulkę , dyrektora I.G.i K.  w Warszawie  – Roberta Wł. Bauera jak również Vice-Prezes SGP Annę Kowalewską oraz wszystkich zebranych. Po krótkim przemówieniu okolicznościowym dalsze  prowadzenie obrad  seminarium  przekazał w ręce dr hab.inż. Tomasza Lipeckiego, profesora AGH, który czuwał  nad  prawidłowością  przebiegu  spotkania oraz przedstawił prezentację o historii Wydziału. Profesorowie  kierujący  poszczególnymi   katedrami  mieli swoje  prezentacje dotyczące historii prowadzonych katedr, ich badania i prace  naukowe. Wszystkie prezentacje były wysłuchane  z dużym zainteresowaniem. Na koniec, prof. dr hab. inż. Przemysław Eckes przedstawił  historię wypraw naukowych ” BARI ” i ich działalność  w poszczególnych  zabytkowych  i historycznych obiektach w świecie. Szczególnie ta prezentacja cieszyła  się  bardzo  dużym  zainteresowaniem zebranej publiczności, co dało  wyraz w gromkich  brawach. I nikt nie żałował, że seminarium zostało przedłużone.
Po  zakończeniu  wystąpień w ramach  programu seminarium zorganizowanego  przez Władze Wydziału Geodezji Górniczej i  Inżynierii Środowiska, prowadzący  seminarium, prof. Tomasz  Lipecki  udzielił  głosu   mgr  inż. Jackowi Grzybale. Jest on  absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej AGH, rocznik  1970. Aktualnie , pracownik dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Inżynierii Środowiska Geomatyki  i Energetyki. W  krótkim wystąpieniu  wspomniał on o historii praktyk  z  geodezji w latach  1965-1970 a  które  odbywały się :  w Goszycach  k/ Krakowa  w Ośrodku  Szkoleniowo-Dydaktycznym AGH  z zakwaterowaniem  w dworze  Goszyckim , Krościenku  n/Dunajcem też Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny  z zakwaterowaniem  w  eleganckiej willi  GRANIT  i  Nowym Sączu  z zakwaterowaniem  w internacie Liceum Ogólnokształcącego . Opowiedział  o egzaminie  pisemnym z geodezji na pierwszym roku studiów w lipcu 1966 roku. Egzamin ten studenci zdawali  na praktyce wakacyjnej  w Krościeńku n/Dunajcem w dosyć  egzotycznym  miejscu, bo w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj nastąpił  szczegółowy opis transportu   100 ławek i krzeseł ze szkoły  podstawowej  do remizy. Koledzy  nosili ławki, a za nim koleżanki  krzesła. Po  egzaminie trasa  była  odwrotna ławki  i krzesła wędrowały z remizy  do szkoły  przez całe  Krościenko, oczywiście  na plecach studentów. Ciekawa  historia  zdarzyła  się też  jednemu z kolegów , który  z  Poznania  na  praktykę pojechał  pociągiem  do Krościenka ale położonego  w powiecie  Ustrzyki Dolne  w Bieszczadach. Zamiast   być na   praktyce  w  poniedziałek o godzinie  8.00, zjawił się on we właściwym Krościenku n/Dunajcem w willi Granit  dopiero  rano o godz.  8.00, ale  w środę. Całą  sprawę wytłumaczył bilet  kolejowy relacji  /Poznań -Kraków – Tarnów-Stróża- Ustrzyki Dolne -Krościenko  i powrót tą sama trasą Krościenko -Stróża-Tarnów – Kraków, który  Jan okazał  kierownikowi praktyki. W  sumie  nadłożył około 750 km zbytecznej  podróży. Pierwszy artykuł o praktykach geodezyjnych  w Goszycach  ukazał się już  we wrześniowym numerze Przeglądu Geodezyjnego ,  więc Jacek Grzybała zareklamował  ten artykuł, zwracając  się  do 200 osobowego audytorium,   zgromadzonego  na sali  amfiteatralnej, polecając następne artykuły w Przeglądzie  Geodezyjnym  za lata 1965-1970. Tematami  będą praktyka geodezyjna z 1966 roku  w Krościenku n/Dunajcem , praktyka  w Nowym Sączu w 1969 roku , obóz  naukowy  Koła  Geodetów  AGH  w Szczawie  , i dwa poligony wojskowe  geodetów w Węgorzewie w latach 1967  i 1969 roku. W  sumie planowanych jest pięć  artykułów z  zakresu  studiów i   nauki  na AGH. Wszystkie  artykuły będą  poparte zdjęciami  archiwalnymi. Na  zakończenie J. Grzybała otrzymał gromkie brawa, co sprawiło mu wielką radość.
P.S  Autor  artykułu bardzo  serdecznie  dziękuje  prodziekanowi dr hab.inż.  Tomaszowi Lipeckiemu  prof.AGH  za umożliwienie  wystąpienia  i zabrania  głosu  na   Seminarium „Wspomnień Czar-Historia Wydziału w 100-Lecie AGH”. Tu  pragnę  zaznaczyć,  że moje  wystąpienie  nie było  przewidziane i zapisane w oficjalnym programie seminarium  p.t „Wspomnień  Czar”. /
Jacek Grzybała/
Galeria zdjęć dostępna pod tym LINKIEM

Szkolenie z podziałów nieruchomości w Kielcach 12.11.2019 r. Prowadzący: Sędzia Mirosław Gdesz. Szczegóły wzałączniku

W  dniu 2.10.2019  na Politechnice Świętokrzyskiej w  Kielcach w trakcie inauguracji  Roku Akademickiego 2019/2020   został  odznaczony   Medalem Złotym za Długoletnią Służbę  mgr inż. Jacek Grzybała , starszy   wykładowca  na Wydziale Inżynierii  Środowiska, Geomatyki  i Energetyki. Kolega  mgr  inż.  Jacek Grzybała pełni  funkcję  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej Stowarzyszenia Geodetów  Polskich  w  Oddziale Świętokrzyskim w  Kielcach. Odznaczenie  to zostało mu  przyznane  przez  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na mocy  Postanowienia  z dnia 23  sierpnia  2019  roku. Medal  wręczyli  Rektor  Politechniki Świętokrzyskiej    prof. dr hab. inż. Wiesław Trąbczyński  wraz  z posłanką   Marią  Zubą. 

UWAGA! W dniach 21-22 września 2019 roku w  Kazimierskim Ośrodku Sportowym odbyły się VI Mistrzostwa Polski Geodetów  w Tenisie Stołowym. GALERIAWYNIKISPRAWOZDANIE

UWAGA! W dniu 14 września 2019 r. w Opatowie odbył się Zlot Godetów Województwa Świętokrzyskiego Opatów 2019 – SPRAWOZDANIE dostępne TUTAJ,GALERIA i filmy z drona w załączniku

UWAGA!!! Zmiana numeru konta Świętokrzyskiego Oddziału SGP. Aktualny numer konta do wpłaty składek:

46 1140 0026 0000 3522 2900 1021

W dniu 14 września 2019 r. w Opatowie odbędzie się Zlot Geodetów Województwa Świętokrzyskiego. Szczegóły i program Zlotu wzałączniku

PONIŻEJ WIADOMOŚĆ OD RODZINY Ś.P. LENY SOKAŁY-SKIBNIEWSKIEJ ORAZ INFORMACJE O POGRZEBIE

Jednym z życzeń Mamy było, by zamiast kwiatów dla Niej na tę ostatnią drogę – ofiarować datek na wsparcie dla kochanych przez Nią zwierzaków, na przykład na konto:

15 1050 1416 1000 0023 0796 0209

Stowarzyszenie „Arka Nadziei”, 25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 1

z dopiskiem: „na cele Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach”.

W imieniu Najbliższych bardzo prosimy wszystkich, do których ten apel dotrze, o zastosowanie się do Jej sugestii.

Małgorzata i Witold Sokałowie

Seminarium naukowe „Geodezja u progu niepodległości” wraz z wystawą map na Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 5 grudnia 2018 roku na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki odbyło się seminarium naukowe p.t . „Geodezja u progu niepodległości”. Inicjatorem i pomysłodawcą całego wydarzenia była Pani Dziekan Wydziału, dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚK , która otworzyła spotkanie, witając zaproszonych gości oraz przybyłych studentów. Następnie głos zabrał dr inż. Ryszard Florek–Paszkowski, Kierownik Zakładu Geomatyki, referując temat „Mierniczy Przysięgły w okresie międzywojennym”. Pozostali prelegenci to: prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski –„Trudne początki … Jak geodezja polską się stawała”, prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk – „Wojskowy Instytut Geograficzny w latach 1918 – 1939 i jego mapy” oraz mgr inż. Jacek Grzybała – „Polskie mapy topograficzne okresu 1918-1939 r.” oraz mgr inż. Lucjan Średnicki, Sekretarz Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, który w krótkich słowach przedstawił historię naszego Stowarzyszenia. W ramach seminarium została urządzona wystawa map WIG-u z lat 1918-1949, na której pokazano 3 mapy w skali 1: 100 000, wydane w czasie wojny przez niemieckiego okupanta, w formacie arkusz normalny i arkusz duży. Wszystkie mapy będące na wystawie, w ilości 24 sztuki, udostępnił ze swojego zbioru mgr inż. Jacek Grzybała. Na seminarium zostali zaproszeni członkowie SGP Świętokrzyskiego Oddziału w Kielcach, a zaproszenie przekazała Pani Dziekan na ręce Prezesa SGP Oddziału Świętokrzyskiego mgr inż. Jerzego Barańskiego, który był obecny wraz z sekretarzem mgr inż. Lucjanem Średnickim. Na seminarium był również obecny kol. mgr inż. Przemysław Janik, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie.

Jacek Grzybała

Pełna galeria TUTAJ

Odszedł prof. Zdzisław Adamczewski (1931-2018)

Artykuł o profesorze TUTAJ

Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na APEL45

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego na wystąpienie Partnerów Porozumienia APEL45  o włączenie  do zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego również przedstawicieli geodetów i kartografów.

Pełna Treść odpowiedzi  Ministra do pobrania  TUTAJ

Wywiad z Głównym Geodetą Kraju Waldemarem Izdebskim dostępny TUTAJ

Ciekawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie podziałów przez potrącenie

Zostało opublikowane uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie, która dotyczy sposobu obliczenia powierzchni działki pozostałej po wydzieleniu działki do 33% z powierzchni całej nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wynika z niego, że  pole powierzchni pozostałej części działki podlegającej podziałowi może być obliczone jako różnica pola powierzchni tej działki i sumy pól powierzchni działek wydzielanych jedynie przy podziale nieruchomości rolnej lub leśnej, a przepisu § 77 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych… nie można stosować w drodze analogii do gruntów innych niż rolne lub leśne.

Pełna treść wyroku

Drony opanowały Targi Kielce. Pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce.

W dniach 21 – 22 czerwca 2018 roku w Kielcach odbyły się Targi „International Drone Event” – Drony w służbie geodezji.

Zarządy Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Oddziału Świętokrzyskiego SGP zorganizowały własne stoisko promujące 100-lecie Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Na stoisku można było podziwiać część zbiorów Muzeum Geodezji w Opatowie, które przywiózł z Opatowa Prezes Stowarzyszenia GEOCENTRUM kol. Mirosław Roszczypała.

Do udziału w imprezie zaproszono przedstawicieli władz Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i miasta Kielce. Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich reprezentował Wice Prezes Krzysztof Bakuła. Gości na stoisku podejmowali nasi koledzy ze Stowarzyszenia: Przemysław Janik, Mirosław Roszczypała, Jacek Grzybała.

Stoisko odwiedziło około 200 geodetów województwa świętokrzyskiego,  a co zobaczyli na stoisku SGP sprawdźcie sami.

Filmiki i zdjęcia z imprezy Drony w służbie geodezji, w załączeniu.

Zdjęcia z targówTUTAJ

Zaproszenie na obchody 100-lecia SGP

Ulotka promująca Muzeum Geodezji i kartografii w Opatowie

Zapowiedź targów International Drone Event w dniach 21-22 czerwca 2018 r. na Targach Kielce – drony w służbie geodezji

Podczas targów International Drone Event – annual organizowanych w Targach Kielce w dniach 21-22 czerwca profesjonaliści wielu branż zaprezentują najnowsze i profesjonalne rozwiązania wykorzystania BSP, m.in. w geodezji i budownictwie. Szczegóły TUTAJ

Waldemar Izdebski został Głównym Geodetą Kraju. Więcej informacji >>>

Prezes Koła Nr 2 w Kielcach zaprasza wszystkich członków Koła i sympatyków na spotkanie z cyklu „Spacerkiem po mieście bez geodezji”. Szczegóły TUTAJ

UWAGA!!! W dniu 18 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 16.00 w  sali konferencyjnej NOT, na II piętrze przy ul. H. Sienkiewicza 48/50 odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski. Szczegółowy program zebrania w załączeniu.

Program

Zapraszamy na MISTRZOSTWA  WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO GEODETÓW w tenisie stołowym w Kazimierzy Wielkiej w dniu 21 kwietnia 2018 r. oraz na MISTRZOSTWA POLSKI  w dniach 21-23 września 2018 r.

Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów  Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Zarząd Oddziału SGP we Wrocławiu zaprasza na 

III seminarium szkoleniowe  „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w infrastrukturze informacji przestrzennej”,

które odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2018r. we Wrocławiu, Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60

Program Seminarium oraz karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ

Zapraszamy na spotkanie z firmą TPI – dystrybutora marki Topcon w Kielcach. Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma nagrodę o wartości 250 zł, a dla szczęśliwego zwycięzcy losowania nagroda o wartości 1000 zł!  Po spotkaniu przewidziane są testy sprzętu, dyskusja, konsultacje, wymiana doświadczeń.
Wstęp wolny, należy potwierdzić u organizatora ilość przybyłych osób do 20.03.2018.

Dane kontaktowe:
TOMASZ TKACZ
Inżynier Sprzedaży ds. Geomatyki
ttkacz@tpi.com.pl
Tel. kom.: +48 600 367 548

Program spotkania TUTAJ

Z głębokim Żalem pożegnaliśmy kol. Cecylię Podlasek

Rondo Geodetów w Kielcach

UCHWAŁĄ NR XLVII/1072/2017 z dnia 19 października 2017 r. RADA MIASTA KIELCE nadała nazwę „Geodetów” jednemu z rond w Kielcach. Jest to rondo u zbiegu ulic: Warszawskiej, Jeleniowskiej i Generała Władysława Sikorskiego. Uchwała uprawomocniła się i umieszczono tablicę z nazwą ronda. Zdjęcia Ronda znajdują się w Galerii

Lokalizacja ronda (Google Maps)

/LŚ/

Zebranie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SGP

Zarząd ŚO SGP zaprasza na przedwakacyjne posiedzenie nowego Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 17 lipca (poniedziałek) 2017 roku, o godz.15.45 ( I termin) i o godz. 16.00 (II termin) w siedzibie NOT przy ul. H. Sienkiewicza 48/50, w sali wykładowej na II piętrze.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

Program zebrania

Zmarł ksiądz Jan Majewski – duszpasterz geodetów. Szczegóły w Załączniku

OSTATNIE POŻEGNANIE KOL. ZBIGNIEWA BRZOZOWSKIEGO

Koleżanki i Koledzy Geodeci!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2017 roku, odszedł od nas na zawsze nasz kolega, geodeta uprawniony Zbigniew Brzozowski. W imieniu Rodziny informuję, że Msza Święta pogrzebowa za Zbyszka odbędzie się w dniu 3 czerwca (sobota)2017 roku, o godz.12.00,w kościele Św. Maksymiliana Kolbe ul. Radostowa 4 (na wzgórzu obok basenu przy ul. Szczecińskiej), dojazd autobusem MPK nr nr 8,28,21,37,50,51,104.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu w Kielcach przy ul. Kwasa /położonym pomiędzy cmentarzem starym, a partyzanckim/. Dla uczestników pogrzebu będzie podstawiony autokar.

Prezes Zarządu ŚO SGP – Jerzy Barański

Koleżanki i Koledzy Geodeci Województwa Świętokrzyskiego!

W imieniu Zarządu ŚO SGP oraz Zarządu Koła Terenowego w Kazimierzy Wielkiej zapraszamy do wzięcia udziału w  „MISTRZOSTWACH GEODETÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SGP”, które odbędą sięw dniu 20 maja/sobota/ 2017 roku w Hali Sportowej ul. Kościuszki 13 w Kazimierzy Wielkiej.

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Barański – Prezes Zarządu ŚO SG

Tadeusz Pęski – Prezes Koła Terenowego SGP w Kazimierzy Wielkiej

Stefan Marzec – Główny Organizator Zawodów

szczegóły w załączniku

Koleżanki i Koledzy Geodeci, Członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski!

Informujemy, że na Walnym Zebraniu w dniu 8 kwietnia 2017 r., Prezesem Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich na kadencję 2017-2020, został wybrany kol. Jerzy Barański.

Koleżanki i Koledzy Geodeci, Członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski!

Zawiadamiam, że Zebranie Walne Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski,  odbędzie się w dniu 8 kwietnia (sobota) 2017 roku , o godz. 10.45 (I termin), o godz.11.00 (II termin) w „Domu Rzemiosła” w Kielcach ul. Warszawska 34 w sali konferencyjnej na parterze. W głosowaniu  udział biorą delegaci Kół Terenowych ŚO SGP oraz wszyscy członkowie Koła nr 2 w Kielcach, którzy wezmą udział w Zebraniu Walnym (uchwała nr 1 podjęta na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła nr 2 w Kielcach). Zapraszam serdecznie do udziału w Zebraniu Walnym i do głosowania na Zarząd ŚO SGP w kadencji 2017-2020.

Z geodezyjnym pozdrowieniem

Prezes Zarządu ŚO SGP – Jerzy Barański

Szczegóły w załączniku:
Wybory 2017

PRZEDSTAWIAMY NOWYCH PREZESÓW KÓŁ SGP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI W KADENCJI 2017-2020.

1.TADEUSZ PĘSKI- PREZESEM KOŁA TERENOWEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ;

2. ALEKSANDRA JAKUBOWSKA PREZESEM KOŁA TERENOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM;

3. IRMA SINKIEWICZPREZESEM KOŁA TERENOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ;

4.PAWEŁ SIDORPREZESEM KOŁA TERENOWEGO W OPATOWIE;

5. ADAM BISKUPPREZESEM KOŁA TERENOWEGO W BUSKU-ZDROJU;

6. ŁUKASZ BRZOZOWSKIPREZESEM KOŁA NR 2 W KIELCACH;

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SGP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

W dniu 8 kwietnia (sobota) 2017 roku o godz.10.45 I termin i godz.11.00 II termin na sali konferencyjnej w „Domu Rzemieślnik”  w Kielcach ul. Warszawska 34, szczegóły wkrótce…

Żegnamy Naszego Kolegę Zbyszka Kunowskiego

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski z wielkim smutkiem zawiadamia, że w dniu 2 listopada 2016 roku, odszedł od nas na zawsze Kolega Zbigniew Kunowski – geodeta uprawniony, długoletni członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski.

Msza święta żałobna odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Kościele Św. Wincentego Pallotiego przy ul. Fosforytowej 6 w Kielcach (Podkarczówka).

Pogrzeb odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 13.00 na Cmentarzu Północnym w Warszawie (Brama Główna, Sala A).

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie EGiB

W dniu 11 stycznia 2016 r. weszło w życie opublikowane w dniu 11 grudnia 2015 r. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2109). Tekst rozporządzenia w załączeniu.

Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2015 r.

Rozporządzenia w sprawie bazy GESUT oraz w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej

Od dnia 8 grudnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, natomiasta od dnia 18 grudnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Obydwa rozporządzenia w załączeniu.

Rozporządzenie w sprawie bazy GESUT

Rozporządzenie w sprawie bazy BDOT i mapy zasadniczej

KOMUNIKAT w sprawie biegłych sądowych

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach ogłasza nabór na biegłych sądowych wszystkich specjalności. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej sądu: http://bip.kielce.so.gov.pl w zakładce: INFORMACJE/BIEGLI oraz pod numerem telefonu:(41)34-02-317.

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.

Pożegnaliśmy naszą koleżankę Elę Kunowską

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SGP z wielkim smutkiem zawiadamia, że w dniu 26 września 2015 roku, odeszła od nas na zawsze Kol. Elżbieta Kunowska. Długoletni członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski, a w ostatnich latach członek Zarządu ŚO SGP.

Wspomnienie koleżanki śp. Eli Kunowskiej